دربند شیشه

کاراصنعت سازنده انواع ماشینهای دربند قوطی فلزی،قوطی پت و قوطی مقوایی در انواع نیمه و تمام اتوماتیک است.برای اخذ اطلاعات بیشتر با تلفنهای 88843702-021 یا 44922700-021 تماس گرفته یا به وب سایت اینشرکت مراجعه نماییددانلود