درختان موجب تشکیل ابر می شوند

جذاب ترین شیوه تبلیغات در آسمان. یکی از ابزارهای خلاقانه و مدرن که توسط آی تک کالا معرفی شده است، تبلیغ لوگوی کسب و کار شما با استفاده از دستگاه تشکیل ابر است. این دستگاه قادر به تشکیل لوگوی شما به صورت ابرگونه در رنگ های مختلف خواهد بود. این ابرها در هوا پراکنده خواهند شد و در ارتفاع توسط هر بیننده ای قابل مشاهده خواهد بود. www.itechkala.comدانلود