دستور پخت آرای چینی با سس مازیلا در برنامه دستپخت شبکه 1

برنامه فرمول یک علی ضیا با یک شعبده بازی جالب با آرای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم همراه بود.دانلود