دعای پایانی برای کنفرانس

آقای روحانی صحبت‌های‌تان را از ابتدا آغاز کنید. روحانی:همان‌ها که ضبط کردید را دوباره پخش کنید.دانلود

برچسب ها