دکتر حسامی و عکسهای غمگین

وەرگێڕدراوی دوو شیعری ئەحمەدی شاملوو وەرگێڕدراو: ناسری حیسامی دەنگ: سادقدانلود