دکتر سعید جلیلی

دکتر علی جلیلی - نماینده مردم شریف مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی مجموعه سخنرانی ها ، مصاحبه ها ، برنامه های ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 37630511 - 041 * 37623080 - 041 E-Mail : Drjalili97@Gmail.com - Drjalili97@Yahoo.com Website : Djalili.irدانلود