دکور اکواریوم

یکی از دکور های زیبا در اکواریوم های گیاهی ترکیب سنگ و چوب میباشد.در این ویدئو دکوری زیبا با استفاده از ریشه آبنوس و سنگ Seiryu را مشاهده میکنید. گروه تخصصی سرزمین سبز http://www.aquagreenland.comدانلود

برچسب ها