رمان دژکوب قسمت دوم

این ربات با بازوی افقی خود قدرت تخریبی بالایی دارددانلود