روستای جن زده در نهاوند

فوتبالیست شهید الله مراد نادری یکی از ورزشکاران قهرمان دفاع مقدس و اهل و ساکن روستای تکه بود که در سال1361 در منطقه قصر شیرین پس از به درک واصل کردن 26 بعثی عراق به درجه رفیع شهدت نائل آمددانلود