زلرله

حظور پرشمار افراد غیر مسئول در مناطق زلزله زده و حرکت خودجوش خودروهای برخی دیگر به سمت این مناطق باعث ایجاد ترافیک های سنگین در جاده های منتهی به سرپل ذهاب شده و در امر کمک رسانی اختلال ایجاد کرده است.دانلود