ساخت طیف 2800

منظور از اثر پی – دلتا چیست؟ اثر پی – دلتا را چطور محاسبه و اعمال کنم؟ آیا همیشه باید اثر پی – دلتا را لحاظ کنم؟ پیوست سوم استاندارد ۲۸۰۰ در مورد اثر پی – دلتا چه می گوید؟ پاسخ علی زارع به تمامی این سوالات را در این ویدئو بشنوید!دانلود