ساخت قلیان با وسایل ساده نماشا

خداداد عزیزی درخصوص سیگار و قلیان کشیدن فوتبالیست‌ها دست به افشاگری زد.دانلود