سایت کارت شناسایی فرهنانتهران

شناسایی و مدل‌سازی عوامل موثر بر عملکرد صادرات در صنعت مواد غذایی ایران شناسایی و ارزشیابی قابلیت‏های کارآفرینی (مورد مطالعه: شرکت‏های صادرکننده مواد غذایی) تاثیر تجربیات مصرف بر ادراکات از قیمت ، ارزش های خرید و تمایلات رفتاری ارزیابی ...دانلود