سررسید97

سررسید که بیشتر به عنوان یک هدیه تبلیغاتی، جهت یادداشت برداری های روزانه به مشتریان ارائه می شود. می تواند در انواع مختلفی برای استفاده طراحی و ارائه شود. به گونه ای که مشتریان مختلف، بنا بر سلیقه های متفاوتی که دارا هستند. جهت اطلاع از قیمت به سایت mehrgraphic.ir مراجعه فرمائیددانلود