سن بازیگر تایلندی مایک آنجلو

این مبارزه در یک چهارم نهایی مسابقات K-1 Oceania MAX 2001 استرالیا برگزار شد.دانلود