سیستم های سوئیچینگ

در این فیلم پیش نمایش جلسه اول آموزش سیستم های سوئیچینگ (کلیدزن) تقدیم شما می شود. برای دیدن ادامه فیلم به سایت مرجع مهندسی کنترل به نشانی زیر مراجعه فرمایید: http://www.controlref.com/switching_control_introduction/دانلود