سیم مکانیک

در این ویدیو با عملگرها و کاربرد آنها در مکانیک کوانتومی آشنا میشویم. ~از کلاس درس ⚛️ سایت علمی "روزانه با ناسا"دانلود