شاخص کیفیت هوای اراک در شرایط ناسالم است

این کلیپ که توسط پیش دبستانی واحد 4 در سال تحصیلی 97-96 ارسال شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.دانلود