شادوماد طناز اینقده نکن ناز

لا لا لا لای لا لا لا لای مثل یک برگ گلی و ابرو کمونی شادوماد توی این شهر همه جا ورد زبونی شادوماد مثل یک برگ گلی و ابرو کمونی شادوماد توی این شهر همه جا ورد زبونی شادوماد شادوماده طناز اینقده نکن ناز واست میزنن ساز تا بشی یه دمساز لا لا لا لایدانلود