شاهکار پیانو

زد رو دست بیژن قندوزی.......خوبیش اینه که که متن کار خودشه ...اونم نه هر متنی خیلی قوی و سرشار از معنی تنها کسی بود که 30 نمره رو کامل گرفت تو این قسمتدانلود