شرابخواری

شیخ جمیل حلیم از علمای اهل سنت میگوید در کتب وهابیت آمده که آیه (لا تقرب الصلاة و انتم سکارا) در مورد حضرت علی (ع) نازل شده!!! در حالی که حضرت علی (ع) در کودکی مسلمان شده و در خانه پیامبر رشد یافتهدانلود