شمشیری که داعشی ها با آن گردن می زدند تصویر

به نقل از العالم؛ دو برادر دوقلوی عربستانی، تصمیم داشتند پس از قتل اعضای خانوادهشان به یمن رفته و به گروه تروریستی داعش بپیوندند. آن ها در راستای این هدف سر مادرشان را از بدن جدا کرده و پدر و برادرشان را نیز به شدت مجروح کردند.دانلود