شمش طلا

روز گذشته در هنگام بلند شدن پروازی در یاکوتسک، محموله شمش طلا از هواپیما به زمین سقوط نمود. میزان محموله این فلز گرانبها در این هواپیما مشخص نبود. این اتفاق به علت جاسازی بد طلاها در هواپیما رخ داده است. پس از اینکه خلبان هواپیما متوجه شد که محموله طلا از این هواپیما به زمین افتاده است به نقطه مبدا بازگشت. برخی از این شمش ها در جاده گم شدند. پلیس در جستجوی پیادگان و رانندگانی است که در آن زمان از این جاده می گذشتند.دانلود