شناسایی 25 کشتی گیر نونهال کنارک در طرح استعدادیابی