صابون مراغه شوینده ای با 200 سال اعتبار

ماده شوینده صنعتی یا مواد شوینده صنعتی؛ با ساختار شیمیایی منحصر بفرد و با فدرت پاک کنندگی زیاد و قابل استفاده با دستگاه اسکرابر می باشند و برای پاک کردن آلودگی های روغنی ( آلودگی های چسبناک )و حتی جرم های آهکی استفاده میشوند. تلفن دفتر فروش: 88999300-021 شرکت اتحاد صنعت www.etehadsanat.comدانلود