صدای وزش باد پاییزی را دوست دارم زیرا

حدیث متنوع قال الصادق علیه السلام: با مردم نیرنگ بازی مکن زیرا که بدون دوست میمانی 19 رمضان 1437 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tvدانلود