عبدالوهاب شهیدی حالم خوب است

شعر:هما میر افشار ، آهنگ:محلی خرم آبادی ، تنظیم:فرامرز پایور ، دستگاه:ماهوردانلود