عثمان اورامی

ترانه فولکلور ( تاقو تانبا ) از خواننده فولکلور کردستان : عثمان اورامی ) با مناظری از هجیج زیبای کردستان . تدوین و انتخاب موسیقی : علیرضا امیریدانلود

برچسب ها