عصارخانه

قسمت دوم معرفی نجف آباد در شبکه پرس تی وی که به معرفی خانه تاریخی و موزه مهرپرور نجف آباد و همچنین معرفی هفت لتی ، پنگ خانه و عصارخانه می پردازد به کارگردانی آقای امیرحسین پوراسماعیلیدانلود

برچسب ها