علت نرفتن نماینده بندرلنگه به مجلس جه بود

◀️افتتاح بازارچه ملوانی بندرلنگه با حضور شریفی نماینده غرب هرمزگان، دکتر آباد فرماندار شهرستان بندرلنگه و دریانوردرئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی هرمزگاندانلود