علی دهکردی: جشنواره فیلم یاس در تقویت روحیه فرهنگی سهیم است

در این ویدیو گپ خودمونی استاد در رابطه با مبحث تقویت حافظه که در کتاب ذهن یار به دو بخش عمل ارتقایی و تغذیه ارتقایی تقسیم شده است را مشاهده می نمایید .دانلود