ع دوزن بازیگرایرانی بدحجابی

محمد جواد آذری جهرمی در چهارمین همایش روابط عمومی های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: دو وظیفه برعهده ماست، ابتدا لازم است بستر پیام رسانی را برای فعالین عرصه اطلاع رسانی آماده کنیم و در این حوزه کار ایجابی انجام دهیم، اما مأموریت بعدی ، اطلاع رسانی عملکرد و اقدامات انجام شده است.او با تاکید بر لزوم توجه بر سواد رسانه ای در روابط عمومی های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: باید اظهارنظر در فضای جامعه وجود داشته باشد اما نباید نسبت به دروغ پردازی های این حوزه، بی تفاوت باشیم.دانلود