فارسکو

نظر همکاران دفتر مرکزی نماینده خاورمیانه فارسکو در کره جنوبی در مورد برنامه ماه عسلدانلود