فریبکاری

صنایع رباتیک ایران نسل برتر،در صدد جذب مدرس میباشد.در صورت درخواست شما،این شرکت با شما تماس گرفته و اینگونه بیان میکند که شما مدرس هستین و کلاس درس آماده تدریس شما است و کلاس ها مشخص است و در نهایت 185 هزار تومان از شما گرفته میشود.اما حقیقت چیز دیگری است.دانلود