لحظه ی دردناک

در این فیلم زیر گرفتن عابر توسط کامیون را خواهید دید که بر اثر جراحت شدید جان خود را از دست می دهد.دانلود