مادرشهرام کاشانی

افضل الدین محمد پسر حسن پسر حسین پسر محمد خوزه ای مرقی کاشانی شناخته شده به باباافضل کاشی یا کاشانی شاعر و عارف ایرانی در واپسین سال های سده ششم هجری زاده شد. باباافضل همدوره با تازش مغول می زیست. بابا افضل کاشانی در تمام مدت عمر خود در کاشان ساکن بوده و اوقات خود را به تدریس و تألیف و تحقیق و مباحثه گذرانده است.دانلود