متن.نوحه...سالار.زینب.کو.علمدارت.حسین.جان.حق.نگه.دارت