محمد شریعتمداری

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در دسته عزاداری شام غریبان امام حسین(ع) با شمشیر عزاداری کرد. محرم96, عاشورای حسینی, قمه زنی, محمد شریعتمداری, وزیر صنعت, عزاداری, شمشیر, محمد, شریعتمداری, وزیر, صنعت, غریباندانلود