مدل بلوز حلو باز

در این ویدئو یک جمله ساده دو میزانی درس داده شده که با استفاده از آن می توانید به راحتی بلوز 12 میزانی اجرا نمایید. شروع جمله از نیمه دوم ضرب سه و با این نتها می باشد: توجه کنید که علامت + به معنای نت دمش می باشد و 4 و 3 و 2 و 1 D E D 1 +2 1 و جمله 2 میزانی : و 4 و 3 و 2 و 1 | و 4 و 3 و 2 و 1 G G E G G E G E G Fدانلود