مدل بلوز حلو باز

زشت ترین بچه های این مسابقه اما قشنگ ترین صدا بین تک تکشون این دختر بچه هست . تاره صلاح مونیكا – حلو حلو - مرحلة الصوت وبس – MBCTheVoiceKids رحمان مقدم Rahman Moghadamدانلود