مدل مانتو کرپ رنگی

کرپ یک نان بسیار نازک ، سلامت و خوشمزه ی فرانسوی می باشد . کلمه کرپ به فرانسوی به معنی پیچاندن می باشد . نان بعد از درست شدن با مواد مختلف پیچانده شده و سرو می شود . اما در تمام شعبات کرپ کافه در حضور مشتری کرپ ها به دلخواه میهمانان درست می شود و به صورت داغ سرو می شوند . کرپ کافه با منوی خاصی که در نظر گرفته از صبحانه تا شام کرپ های مختلفی اعم از کرپ بوقلمون و کرنبری تا کرپ نوتلا در نظر گرفته .دانلود