معایب سمند ef7

دوستان تامل بفرمایید... جهت یادآوری دوباره.... موتور تقویت شده هم در مقابل ef7 فابریک حرفی واسه گفتن ندارهدانلود