معراج عشق

برنامه معراج عشق ویژه برنامه اربعین حسینی از شبک جهانی جام جم با اجرای دکتر احمد شفازاده و خانم مونا انصاری فر با کارشناسی دکتر بهاء الدین قهرمانی نژاد و خانم مهری سویزی یکشنبه 30 آبان از ساعت 10 تا 12 از شبکه جهانی جام جم تهیه کننده : مهدی حسین زادهدانلود

برچسب ها