مقاله درموردتابلوفرش

مدیر كارگروه توسعه نیروی انسانی ستاد فناوری نانو میگوید: ، سال گذشته میلادی با بیش از ۵۵۰۰ مقاله آی اس آی رتبه هفتم را در دنیا کسب کردیم. کشور بالا تر ما که با هم رقابت داریم ژاپن است.دانلود