مقاومت کیسه های نایلونی تهیه شده ازبازیافت وکیسه های نایلونی تهیه شده از مواد اصلی را مقایسه کنید

در روز ۲۱ تیر ماه روز جهانی بدون نایلکس بچه های آوند کیسه های پارچه ای دوخته و تزئین کردند و بین مردم شهر پخش کردند تا مردم یک روز را از کیسه های نایلونی استفاده نکنند .دانلود

برچسب ها