مقایسه ثروت خسروشاهی ضراب

جا دارد در اینجا صلواتى را كه به ابو الحسن ضرّاب اصفهانى منسوب است و شیخ طوسى و سیّد ابن طاووس آن را در اعمال عصر روز جمعه آورده اند ذكر كنیم بسیّد ابن طاووس فرموده: این صلوات از مولاى ما حضرت مهدى (عج) روایت شده و حتى اگر تعقیب روز جمعه را به جهت، عذرى نتوانستى بخوانى، هرگز این صلوات را ترك نكن به جهت امرى كه خدا جل جلاله ما را به آن آگاه نموده است.دانلود