منادی

دكتر علیرضا منادی عضو هیات رییسه و نماینده مردم تبریز،اسكو . آذر شهر در مجلس شورای اسلامی با لباس خادمی امام رضا (ع) در برنامه زنده زنده باد زندگی شبكه دو حضور بعمل رسانید .دانلود