منو به چی فروختی به مدل اهنش

((کبریتهای سوخته)) هم...روزی ((درختهای شادابی)) بودند...مثل ما...ک روزگاری میخندیدیم...قبل از اینک عشق روشنمان کند!.!.!.!.!.!دانلود

برچسب ها