موزیك موسیقی سهراب اسدی

چند ماه پیش یه ادم یه ویدیو درست کرد برعلیه من مبنی بر دختر باز بودنم...از اون روز تا الان 5 ماه میگذره اما اثرات اون ویدیو نابودم کرده از متنفر شدن عشقم ازم تا افسردی و بیماری.از اون موقع تا الان سعی کردم دیگه با هرکسی نخندم به هرکسی خوبی نکنم و خیانت رو یاد نگیرم...با وجود اینکه میبینم عشقم حتی دوست نداره تقدیمی هاشو ببینه اما سر قولم هستم و تا هر وقت بتونم به عشقم خیانت نمیکنم و انتظارشو میکشمدانلود

برچسب ها