نتایج پیشرفت تحصیلی سمپاد استان گلستان

سخنرانی پویا پیرعطا در اولین دورهمی پیشرفت کنندگان. در این بخش از سخنرانی، پویا پیرعطا تعریف مجموعه ی مسیر پیشرفت را از یک "پیشرفت کننده" اعلام میکند و خدماتی که به پیشرفت کنندگان ارائه میکند را بازگو کرده است. هدف مجموعه ی مسیر پیشرفت این است که به افراد باانگیزه و پرتلاش کمک کند تا بتوانند "مسیر پیشرفت مخصوص به خودشان را طراحی کنند." http://masirepishraft.com/?p=5777دانلود