نتیجه مسابقه تیروکمان در ریو

مجله مهر: دختر آمریکایی با پیشنهاد پدرش روش عجیبی را برای کشیدن دندان پوسیده انتخاب کرد. فیلم این دندان کشی عجیب را ببینید.دانلود